Sektor željezničkog, vodnog i kombinovanog prometa obavlja stručne, upravne i druge poslove iz svog djelokruga rada, a naročito:

  • Praćenje stanja razvoja: željezničkog, vodnog-plovidbenog i kombinovanog prometa, uslužnih djelatnosti u okviru pojedinih oblika prometa u cilju optimalnog zadovoljenja potreba privrede i stanovništva i podsticanje razvoja savremene transportne tehnologije
  • Praćenja stanja sigurnosti, željezničkog, vodno-plovidbenog i kombinovanog transporta i preduzimanje mjera za povećanje stepena sigurnosti
  • Iniciranje i saradnja na izradi planova razvoja i programa održavanja u pojedinim oblicima prometa i praćenje njihove realizacije
  • Iniciranje postizanja međunarodnih ugovora, konvencija, sporazuma i drugih akata te praćenje njihovog provođenja
  • Nadzor nad vršenjem povjerenih javnih ovlaštenja
  • Rješavanje u upravnim stvarima
  • Ostvarivanje saradnje sa resornim državnim, entitetskim i kantonalnim ministarstvima iz ove oblasti
  • Ostvarivanje saradnje sa inspektorima iz ove oblasti
  • Učestvovanje u izradi zakonskih i podzaknskih propisa iz oblasti prometa kao i predlaganje izmjena i dopuna zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti prometa

Tel: (036)/552-543

U Sektoru željezničkog, vodnog i kombinovanog prometa obrazuju se slijedeće unutrašnje jedinice: 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnost Federacije u oblasti prometa i komunikacija.

Kontakt

 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+387 36 550-025
+387 33 668-907
 +387 36 550-024
 Braće Fejića bb,
BA-88000 Mostar
Bosna i Hercegovina