Sektor cestovnog prometa i sigurnosti cestovnog prometa obavlja stručne, upravne i druge poslove iz svog djelokruga rada, a naročito:

 • Praćenje stanja razvoja unutarnjeg i međunarodnog cestovnog  transporta i uslužnih djelatnosti u cilju optimalnog zadovoljenja potreba privrede i stanovništva i podsticanje razvoja savremene transportne tehnologije
 • Praćenje stanja sigurnosti cestovnog prometa  i preduzimanja mjera za povećanje stepena sigurnosti
 • Iniciranje i saradnja na izradi planova razvoja i programa održavanja i praćenje njihove realizacije
 • Koordinacija u izdavanju licenci, dozvola i drugih isprava u cestovnom prometu
 • Iniciranje postizanja međunarodnih ugovora, konvencija i drugih akata te praćenje njihovog provođenja
 • Provodi postupak usklađivanja redova vožnje na federalnim autobusnim linijama, izdaje i ažurira registar redova vožnje federalnih autobusnih linija
 • Vrši podjelu međunarodnih transportnih bilateralnih dozvola prijevoznicima na području Federacije BiH te imenuje komisiju za raspodjelu
 • Daje saglasnsot za registraciju međuentitetskih i međunarodnih autobuskih redova vožnje
 • Provodi postupak kategorizacije autobusnih stanica na području Federacije BiH
 • Daje ovlaštenja za rad stanicama tehničkog pregleda za obavljanje raznih vrsta tehničkog pregleda
 • Vrši upravni nadzor nad sprovođenjem akata i propisa na stanicama tehničkog pregleda kao i poslove nadzora nad organizacijom rada stanica tehničkog pregleda uključujući uvezivanje stanica u jedinstveni informatički sistem i obuku kadrova zaposlenih na tehničkim stanicama
 • Organizuje i koordinira poslove vezane za stanice tehničkog pregleda sa federalnim I kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova
 • Izdavanje licenci i drugih isprava u međunarodnom prometu
 • Nadzor nad vršenjem povjerenih javnih ovlaštenja ili nad zakonitošću propisa i općih akata kantonalnih i općinskih organa
 • Rješavanje u upravnim stvarima
 • Ostvarivanje saradnje sa resornim državnim, entitetskim i kantonalnim ministarstvima iz ove oblasti
 • Ostvarivanje saradnje sa inspektorima iz oblasti prometa
 • Učestvovanje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti prometa kao i predlaganje izmjena i dopuna zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti prometa.

Tel:(036)/281-278
Tel:(036)/281-356
Tel:(036)/551-082
Tel:(036)/281-357

U Sektoru cestovnog prometa i sigurnosti cestovnog prometa obrazuju se slijedeće unutrašnje jedinice:

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnost Federacije u oblasti prometa i komunikacija.

Kontakt

 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+387 36 550-025
+387 33 668-907
 +387 36 550-024
 Braće Fejića bb,
BA-88000 Mostar
Bosna i Hercegovina