Sektor cestovnog prometa i sigurnosti cestovnog prometa

Sort By:
Title Created Date Download
Uputstvo za poligon-bs 10-11-2020
Uputstvo za poligon-hr 10-11-2020
PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU MREŽE I KRITERIJA O BROJU STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA (Sl. Novine FBiH, 102/16) 05-07-2017
PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA MEMORIJSKIH KARTICA ZA DIGITALNI TAHOGRAF 21-04-2016
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu,kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri iregistraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra (Sl. Novine FBiH 84/15) 22-03-2016
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu,kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri iregistraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra (Sl. novine FBiH 98/14) 22-03-2016
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UGOVOR O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA IZ OSNOVA OBAVLJANJA PRENESENIH POSLOVA KOJI SE ODNOSE NA RAD STANICA TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA 02-02-2016
ODLUKU O RASPODJELI I NAČINU TROŠENJA NOVČANIH SREDSTAVA KOJA SE IZDVAJAJU ZA STRUČNU INSTITUCIJU 02-02-2016
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKO - EKSPLOATACIONIM USLOVIMA ZA VOZILA KOJIMA SE OBAVLJAJU POJEDINE VRSTE PRIJEVOZA 02-02-2016
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA RADA, ORGANIZACIONIM I DRUGIM USLOVIMA ZA RAD STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA 02-02-2016
PRAVILNIK O JEDINSTVENOM INFORMACIONOM SISTEMU I OBRADI PODATAKA TEHNIČKIH PREGLEDA I REGISTRACIJE VOZILA 02-02-2016
PRAVILNIK O KRITERIJIMA, POSTUPKU I NAČINU USKLAĐIVANJA, REGISTRACIJE I OVJERE REDOVA VOŽNJE TE SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA 02-02-2016
PRAVILNIK O LICENCI ZA OBAVLJANJE JAVNOG PRIJEVOZA U CESTOVNOM PROMETU 02-02-2016
PRAVILNIK O NAKNADAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA I DRUGIM POSLOVIMA KOJI SE OBAVLJAJU U STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED 02-02-2016
PRAVILNIK O OBAVEZNOM OBLIKU I SADRŽAJU PUTNOG LISTA SA SPISKOM PUTNIKA 02-02-2016

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnost Federacije u oblasti prometa i komunikacija.

Kontakt

 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+387 36 550-025
+387 33 668-907
 +387 36 550-024
 Braće Fejića bb,
BA-88000 Mostar
Bosna i Hercegovina