Izdavanje memorijskih kartica za digitalne tahografeNa osnovu Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uredjajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu ("Sluzbeni glasnik BiH", 48/10 ) i Pravilnika o postupku izdavanja memorijskih kartica za digitalni tahograf ("Sluzbeni glasnik BiH", 42/11 ), propisan je postupak izdavanja kartica za digitalne tahografe.

Federalno Ministarstvo prometa i komunikacija je jedan od tri ovlastena izdavaca memorijskih kartica za digitalne tahografe u Bosni i Hercegovini (CIA - Card Issuing Authority ), i nadlezan je za izdavanje memorijskih kartica za vozace, prijevoznike, radionice i nadzorna tijela sa podrucja Federacije Bosne i Hercegovine.

Usluga izdavanje kartice naplacuje se na osnovu odluke o visini naknade za izradu memorijskih kartica za digitalni tahograf , koje je donijelo Vijece Ministara BiH i iznosu 90,00 KM (devedeset konvertibilnih maraka). Nacin uplate naknade za izradu memorijskih kartica za digitalni tahograf propisan je Naredbom o izmjenama i dopunama naredbi o uplatnim racunima za administrativne pristojbe ("Sluzbeni glasnik BiH", 41/11 ).

INSTRUKCIJE ZA UPLATU NAKNADE ZA IZRADU MEMORIJSKE KARTICE:

1. Domaca pravna i fizicka lica uplatu vrse na jedan od sljedecih ziro racuna:


-UNI CREDIT BANKA d.d. Mostar
JRT: Trezor Bosne i Hercegovine
ZR: 3380002210018390

-HYPO ALPE ADRIA BANK a.d. Banja Luka
JRT: Trezor Bosne i Hercegovine
ZR: 5520040002547572

- UNICREDIT BANKA a.d. Banja Luka
JRT: Trezor Bosne i Hercegovine
ZR: 5517902220404858

- RAIFFEISEN BANKA
JRT: Trezor Bosne i Hercegovine
ZR: 1610000010751006

2. Polja koja se odnose na uplate javnih prihoda moraju biti popunjena na sljedeci nacin:

Broj poreskog obveznika: identifikacioni broj pravnog lica, ukoliko uplatu vrsi pravno lice, ili jedinstveni maticni broj gradjanina, ukoliko uplatu vrsi fizicko lice

Budzetska organizacija: 0902999

Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti "0"

Opstina: sifra opstine prebivalista - sjedista uplatioca

Poreski period: treba da odgovara datumu uplate

Poziv na broj: popuniti brojevima "0"

Vrsta prihoda: 722572

Svrha uplate: Naknada za izradu memorijske kartice za digitalni tahograf


Taksa za obradu zahtjeva za izdavanje kartica u Federaciji BiH naplacuje se na osnovu Zakona o federalnim upravnim pristojbama i tarifi federalnih upravnih pristojbi, Tarifnog broja 30, tacka 3. (Sluzbeni list FBiH 6/98, 8/00 i 43/13) i iznosi 7,00 KM (sedam konvertibilnih maraka) . Uplata se vrsi federalnim administrativnim biljegom zalijepljenim na prednjoj gornjoj desnoj strani zahtjeva. Na osnovu clana 7. gore navedenog zakona, placanja federalne upravne pristojbe oslobodjeni su nadzorni organi.

Sva potrebna dokumentacija za izdavanje memorijskih kartica navedena je u zahtjevu za izdavanje kartica kao i uputa za popunjavanje naloga za placanje. Ista se nalazi u dole navedenom linku pod nazivom "Dokumentacija".

Zahtjeve za izdavanje memorijskih kartica zajedno sa prilozenom dokumentacijom salju se preporuceno postom ili licno na adresu:
Federalno Ministarstvo prometa i komunikacija
Brace Fejica BB
88000 Mostar


Dokumentacija