UTVRDjEN NACRT ZAKONA O POMOCI NA CESTI


Vlada FBiH je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o pomoci na cesti, jer ovi poslovi nisu definisani ni jednim zakonom, a propisi iz predratnog perioda su neprimjenjivi.

U Republici Srpskoj donesen je poseban Zakon o organizovanju Auto-moto saveza RS, a u Federaciji BiH djeluje BIHAMK i AAKKBiH.

Istovremeno, Zakonom o cestama FBiH propisano je da ce se za Sluzbu Pomoc- Informacije" donijeti poseban propis.

Rjesenja predlozena u danas utvrdjenom Nacrtu zakona uskladjena su sa evropskom regulativom, odnosno Direktivama EC ( poslovi pomoci na cesti i informisanja motorizovanih gradjana u zemljama EU).

Pored opstih odredbi, kojima je obuhvaceno pravo na pruzanje tehnicke pomoci, status i upravljanje AMK, posebnim poglavljem definisani su poslovi ovog kluba, kao i koja su javna ovlastenja na njega prenesena, te uslovi za povjeravanje ovih ovlastenja.

Nacrtom zakona, takodjer, je propisana obaveza formiranja zajednickog koordinacionog tijela ukoliko se u skladu sa ovim zakonom formira vise AMK.