UTVRĐEN NACRT ZAKONA O POMOĆI NA CESTI


Vlada FBiH je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o pomoći na cesti, jer ovi poslovi nisu definisani ni jednim zakonom, a propisi iz predratnog perioda su neprimjenjivi.

U Republici Srpskoj donesen je poseban Zakon o organizovanju Auto-moto saveza RS, a u Federaciji BiH djeluje BIHAMK i AAKKBiH.

Istovremeno, Zakonom o cestama FBiH propisano je da će se za Službu „Pomoć- Informacije" donijeti poseban propis.

Rješenja predložena u danas utvrđenom Nacrtu zakona usklađena su sa evropskom regulativom, odnosno Direktivama EC ( poslovi pomoći na cesti i informisanja motorizovanih građana u zemljama EU).

Pored opštih odredbi, kojima je obuhvaćeno pravo na pružanje tehničke pomoći, status i upravljanje AMK, posebnim poglavljem definisani su poslovi ovog kluba, kao i koja su javna ovlaštenja na njega prenesena, te uslovi za povjeravanje ovih ovlaštenja.

Nacrtom zakona, također, je propisana obaveza formiranja zajedničkog koordinacionog tijela ukoliko se u skladu sa ovim zakonom formira više AMK.